Klubík Srdce pre deti

Kresťanský klub detí predškolského veku

zameraný na všestranný rozvoj detí, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí malého kolektívu

Katechézy Dobrého pastiera

"Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám."

Sofia Cavalletti

Metóda vychádzajúca z pedagogiky Márie Montessori, ktorá sa snaží deťom vo veku 3-12 rokov vytvoriť priestor na spoznanie Boha v pripravenom prostredí "átria".

Ponúkame katechézy Dobrého pastiera 1. úroveň - pre deti od 3 do 6 rokov.

Máme dve skupinky - jednu vrámci Klubíku a jednu pre ďalšie deti.

Momentálne máme niekoľko voľných miest v skupinke, ktorá sa bude stretávať vždy v stredu o 16,00 v priestoroch klubovne OZ Vlna na ulici Janka Kráľa. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť mailom alebo pomocou kontaktného formuláru.

V našej farnosti Chorvátsky Grob - Čierna Voda chceme túto službu rozšíriť a zriadiť samostatné priestory pre átrium so všetkým potrebným katechetickým materiálom.


Denný klubíkový tábor 2023

pre deti vo veku 4 - 6 rokov


Cirkevná materská škola Dobrého pastiera

Našou túžbou je postaviť na Čiernej Vode štvortriednu cirkevnú materskú školu s prvkami Montessori pedagogiky a samostatným átriom - miestom pre katechézy Dobrého Pastiera, ktoré bude v poobedňajších hodinách slúžiť deťom z celej farnosti vo veku od 3 do 9 rokov.

Chceme deti vychovávať v duchu hesla Márie Montessori - "Pomôž mi, aby som to dokázal sám." Chceme ich tak viesť k samostatnosti a zároveň rešpektujúcemu prístupu voči ostatným. Pomáhať im spoznávať skutočný svet okolo nás v súlade s ich schopnosťou žasnúť, tak typickou pre predškolský vek. Ich náboženský potenciál chceme podporiť katechézami Dobrého Pastiera, aby mohli "spoznávať Boha sami" ako milujúceho Dobrého Pastiera, ktorý každú svoju ovcu volá po mene.

Momentálne hľadáme na tento účel vhodný pozemok a riešime úpravu existujúceho projektu.

Podporte nás

Činnosť nášho OZ Klubík Srdce pre deti môžete podporiť na čísle účtu SK95 8330 0000 0020 0187 4489 alebo poukázaním 2% z dane za rok 2022.
Údaje pre poukázanie 2% (alebo 3%) z dane:
Názov: Klubík Srdce pre deti
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Hviezdoslavova 1727/12, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 53217861
Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní podielu si stiahnite a vyplňte kliknutím na tento link.
Potvrdenie o zaplatení dane si stiahnite kliknutím na tento link. 
Ďakujeme.

Kontakt

Klubík Srdce pre deti nájdete v klubovni OZ Vlna na ulici Janka Kráľa 20, Chorvátsky Grob - Čierna Voda.
V prípade akýchkoľvek otázok budeme radi, keď nás budete kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára.
Názov E-mail Správa Potvrdiť