Klubík Srdce pre deti

Klub detí „Srdce pre deti“ je snahou vytvoriť príjemné a podnetné prostredie pre rozvoj detí predškolského veku (4-6 rokov) a pomocou hry podporovať ich úspešné začlenenie do rovesníckej skupiny. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Chce pomôcť rodinám pri zabezpečovaní zmysluplného programu pre deti, ale je len podpornou výchovnou aktivitou pre rodinu, na ktorej ostáva ťažisko výchovy. Preto je pre nás veľmi dôležitá nepretržitá spolupráca s rodičmi, komunikácia s nimi a spätná väzba.
V našej skupine je zvyčajne 13 detí, ktoré väčšinu času sprevádzajú 2 učiteľky.
Tento model klubu nadväzuje a čerpá zo skúseností klubu detí Kľúč k deťom organizovaného vyše 15 rokov organizáciou YWAM (Mládež s misiou).

Činnosť v klube

v pracovných dňoch mimo školských prázdnin v čase od 7,45-15,00
v priestoroch klubovne OZ Vlna,
Janka Kráľa 20,
Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Náplň učenia podľa dní

  • pondelok, utorok, streda, piatok – samostatná práca inšpirovaná Montessori metódou

  • streda – nemčina

  • štvrtok – átrium Dobrého pastiera

Kresťanské hodnoty

Klubík sa zakladá na kresťanských hodnotách, ku ktorým je dieťa vedené. Každý deň je súčasťou spoločná modlitba, našim cieľom je pomáhať deťom lepšie spoznať Boha a viesť ich k osobnému vzťahu s Ním.

Prihlasovanie na školský rok 2023/2024

Prihlasovanie na školský rok 2023/2024 je uzatvorené. 
Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 spustíme v máji 2024.

V prípade záujmu môžete vyplniť formulár, na získané adresy budeme po spustení prihlasovania posielať informačný mail.


Náš tím


Zuzka Peťovská


Lucka Haverlíková


Ivka Šolcová


Eliška Podhradczká