Klubík Srdce pre deti

Klub detí „Srdce pre deti“ je snahou vytvoriť príjemné a podnetné prostredie pre rozvoj detí predškolského veku (4-6 rokov) a pomocou hry podporovať ich úspešné začlenenie do rovesníckej skupiny. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Chce pomôcť rodinám pri zabezpečovaní zmysluplného programu pre deti, ale je len podpornou výchovnou aktivitou pre rodinu, na ktorej ostáva ťažisko výchovy. Preto je pre nás veľmi dôležitá nepretržitá spolupráca s rodičmi, komunikácia s nimi a spätná väzba.
V našej skupine je zvyčajne 13 detí, ktoré väčšinu času sprevádzajú 2 učiteľky.
Tento model klubu nadväzuje a čerpá zo skúseností klubu detí "Kľúč k deťom" organizovaného vyše 20 rokov organizáciou YWAM (Mládež s misiou).

Činnosť v klube

v pracovných dňoch mimo školských prázdnin v čase od 7,45-15,00
v priestoroch klubovne OZ Vlna,
Janka Kráľa 20,
Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Náplň učenia podľa dní

  • pondelok, utorok, streda, piatok – samostatná práca inšpirovaná Montessori metódou

  • streda – nemčina

  • štvrtok – átrium Dobrého pastiera

Kresťanské hodnoty

Klubík sa zakladá na kresťanských hodnotách, ku ktorým je dieťa vedené. Každý deň je súčasťou spoločná modlitba, našim cieľom je pomáhať deťom lepšie spoznať Boha a viesť ich k osobnému vzťahu s Ním.

Prihlasovanie na školský rok 2024/2025

Spustili sme prihlasovanie na školský rok 2024/2025. Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať - zavoláme Vás na pozorovanie do Klubíku a na osobné stretnutie. 

Klubíkový denný letný tábor

Cestujeme po svete

Cez letné prázdniny pre deti od 4 do 6 rokov pripravujeme denný tábor. 

Tento rok budeme spolu cestovať po svete: každý deň prebádame niektorú krajinu a niečo si vytvoríme. Budeme sa spolu hrať vo vnútri aj na ihrisku.

Denne od 8:30 do 14:00 v Klubíku na ulici Janka Kráľa 20, Chorvátsky Grob - Čierna Voda.
V cene je desiata, obed, pitný režim a materiál na tvorenie.

1.-4. júla 2024 (72€)
8.-12. júla 2024 (90€)
22.-26. júla 2024 (90€)


Náš tím


Zuzka Peťovská


Lucka Haverlíková


Ivka Šolcová


Eliška Podhradczká